Cestovanie časom

Nedávno som pozeral dokument o cestovaní časom so Stephen Hawkingom. Určité veci ma veľmi zaujali a preto som sa rozhodol začať zasa pridávať príspevky na tomto blogu.


Kto by sa nechcel ísť pozrieť do minulosti, či už kvôli tomu aby napravil svoje chyby, videl opäť svojich blízkych alebo sa napríklad pozrieť do doby dinosaurov? V inom prípade by ste mohli chcieť cestovať do budúcnosti, pozrieť sa čo vás čaká, čomu sa máte vyhnúť alebo sa pozrieť na pokrok ľudstva.
Či sú tieto možnosti vôbec možné boli vysvetlené aj v spomínanom dokumente. Poďme si teda o tom niečo napísať.

 

Cestovanie do minulosti


Ako prvé bolo spomínané cestovanie do minulosti. Ako sa ďalej dočítate cestovanie naspäť v čase nie je také "ľahké" ako cestovanie do budúcnosti. Hlavnými problémami sú tzv. časové paradoxe (vysvetlenie nižšie).
Jeden z teoretických prostriedkov na takéto cestovanie sú červie diery. Červia diera je hypotetický fyzikálny objekt umožnený schopnosťou časopriestoru vytvoriť skratku cez priestor a čas. Na veľmi zjednodušenom obrázku môžte vidieť ako červia diera vytvorí skratku (most) v časopriestore.

Keď už toto vieme prichádza spomínaný paradox. Stephen Hawking ho vysvetlil takto. Nabijete zbraň. Pred vami bude červia diera, ktorá bude viesť len pár sekúnd do minulosti, napr. chvíľu pred nabitím zbrane. V červej diere uvidíte seba, namierite a vystrelíte. Čo sa stane? To je práve ten paradox. Ak by ste zabili svoje ja ešte pred tým, než by ste na seba vystrelili ako by ste sa mohli zastreliť? Vytvorili by ste situáciu, ktorá nemá riešenie, kde reakcia by zrušila akciu a toto je voči prírodným zákonom. (obmena paradoxu starého otca)

Na základe tohto Stephen Hawking nie je veľký zástanca cestovania do minulosti avšak malú nádej tomu dáva lebo si myslí, že takéto situácie by sa vzájomne vylučovali a nikdy tak nenastali.

Cestovanie do budúcnosti 


Cestovanie do budúcnosti až také "náročné" nie je. Už Albert Einstein pomocou špeciálnej teórie relativity dokázal, že takýto druh cestovania je možný. Podľa tejto teórie, pokiaľ teleso približuje rýchlosti svetla, čas sa pre neho z hľadiska ostatných spomalí, takže vlastne cestuje do budúcnosti. Rovnaký efekt je možný docieliť pobytom v silnom gravitačnom poli, napr. v blízkosti čiernej diery.

Poďme si vysvetliť najprv druhú možnosť. Môžme ju trocha obmeniť a povedať, že keď ste v blízkosti nejakého veľmi ťažkého telesa, čas vám plynie pomalšie.

Zapojme teda našu fantáziu a vypravme sa na vesmírnej lodi do stredu Mliečnej dráhy 26000 svetelných rokov od Zeme, kde sa nachádza čierna diera obsahujúca hmotu 4 000 000 nášho Slnka. Jej hmotnosť je taká veľká, že sa z nej vlastne stáva prírodný stroj času. Predstavte si, že loď sa dostane presne do jej obežnej dráhy a bude tam krúžiť. Budeme krúžiť 5 rokov. Avšak, keď nám ubehne 5 rokov, tak na Zemi prejde 10 rokov. Áno, táto čierna diera okolo ktorej sme krúžili skutočne spomalila čas o polovicu. Teraz keď sa vrátime na Zem všetci, za tých pre nás 5 rokov, zostarli o dva krát toľko. Takže sme vlastne cestovali do budúcnosti.

A na koniec si spomenieme prvú možnosť cestovania do budúcnosti.

Predstavte si vlak, ktorý krúži takmer rýchlosťou svetla po koľajniciach okolo celej Zeme. Pri takejto rýchlosti by vlak okrúžil Zem 7 krát za sekundu. Fyzikálne zákony však nedovolia dosiahnuť rýchlosť rýchlosti svetla.
Čo sa teda stane ľuďom v tomto vlaku? Čas sa pre nich v celom vlaku spomalí.
Prečo je to tak? Predstavte si, že sa vo vlaku rozbehnete vo smere jazdy, vaša rýchlosť by sa tak pripočítala k rýchlosti vlaku a tak by ste prekonali rýchlosť svetla. Keďže to však nie je možné, tak sa čas pre vás spomalí a vy tak tento zákon nemôžte porušiť.
Teraz už len musíme vlak zastaviť a pozrieť sa do budúcnosti. Ľudia ktorí neboli vo vlaku nás videli krúžiť 100 rokov, avšak nám sa čas tak spomalil, že za tú dobu pre nás ubehol len týždeň.
A to si myslím, že je veľmi pekný rozdiel :)

Komentáre