Ako funguje Google

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vlastne vyhľadávanie pomocou Google-u funguje? Ako vyhľadáva a ako dokáže s takou rýchlosťou a presnosťou nájsť na webe výraz, ktorý hľadáte? Nájdenie požadovaných výsledkov trvá väčšinou kratšie ako pol sekundy počas ktorej sa vykoná zopár krokov. V tomto článku v krátkosti zhrniem obsah z videa priamo od Google-u, v ktorom si na konci článku môžte pozrieť o niečo viac.

Čo sa deje, keď zadáte vyhľadávaciu frázu do Google?


Najprv si musíme uvedomiť, že keď dáme niečo vyhľadávať, nevyhľadávame to vlastne na celom webe, ale v indexe webu Google zostavenom zo stránok, ktoré sa mu podarilo nájsť. Toto robia programové softvéry nazývané "Spiders". Tieto pavúky si okamžite po príkaze s kľúčovými slovami začnú vyberať najbližšie webové stránky a pripájať sa na ne. Odtiaľ potom nasledujú prepojenia týchto stránok a pripájajú sa na ďalšie webové stránky. A tak ďalej, a tak ďalej, až kým nebude v indexe dosť veľká časť webu, miliardy stránok, uložená na tisíckach počítačov.


Ako sa Google rozhodne pre tie dokumenty, ktoré vlastne chceme?


Kladením otázok. Google použije viac ako 200 takýchto upresňujúcich otázok. Ako napríklad: Koľkokrát sa vo vybratom dokumente objavuje kľúčové slovo? Objavujú sa slová v titulku? V URL adrese? Priamo v článku? Nájdeme v článku aj synonymá týchto kľúčových slov? Má táto stránka vyššiu alebo nižšiu kvalitu? Nie je plná spamov? Na akom mieste sa nachádza v zozname navštevovaných stránok? A mnoho ďalších otázok.

Ďalej Google sleduje koľko stránok je na túto webovú stránku napojených a aké všeobecne významné sú tieto stránky. Nakoniec tieto stránky „uloží na kopu“ a vyhodnotí poradie umiestnenia pre každú stránku. A po tomto kroku Google zašle zoznam výsledkov vyhľadávania.


Tu je spomínané video :) prípadne novinky si môžte pozrieť na tejto stránke.

Komentáre