Blesk

Keď už som dávnejšie písal ako vzniká dúha a v poslednom čase sú aspoň tu u nás častejšie búrky, napadlo mi napísať niečo z mála o tom, ako vzniká blesk.

Blesk je silný prírodný elektrostatický výboj produkovaný počas búrky. Bleskový elektrický výboj je sprevádzaný emisiou svetla. Len každý tretí až štvrtý blesk udiera do zeme. Najčastejšie sa vyskytujú tzv. čiarové blesky, zriedkavo guľové.


Hrom je zvukový efekt blesku vznikajúci tým, že elektrický výboj blesku zahrieva okolitý vzduch, ktorý sa prudko rozpína. Po skončení blesku sa teplota prudko znižuje, pritom sa vzduch prudko sťahuje a to vytvára tento zvukový efekt.


Prvá etapa vzniku blesku je prípravná - stupňovitý vedúci výboj – leader. Leader sa pohybuje od búrkového oblaku k zemi v rýchlo za sebou nasledujúcich žiarivých kvantách, ktoré sú dlhé asi 50 m. Keď sa začne blesk vyvíjať, dosiahne ionizované stredné pásmo jeho kanála v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplotu až 33 000 °C.

Negatívny náboj leadra indukuje na zemskom povrchu silný kladný náboj, a to najmä na predmetoch, ktoré z neho vyčnievajú. Pretože sa nesúhlasné náboje priťahujú, kladný náboj na povrchu zeme ide v ústrety zápornému náboju leadra a pritom vznikajú vzostupné výboje. Jeden zo vzostupných výbojov kladného náboja zeme sa dostane do styku s leadrom a tak určí miesto, kde udrie blesk a vytvorí kanál. Vzostupné výboje dosahujú výšku 30 až 50 m.


Druhá etapa priebehu blesku sa nazýva hlavná etapa. Keď dospeje kanál blesku k zemi, začne ním pretekať elektrický náboj oveľa rýchlejšie a prudšie. Je to mohutný výboj záporného elektrického náboja nahromadeného v oblaku a kladného elektrického náboja nahromadeného elektrostatickou indukciou na zemskom povrchu.

O guľovom blesku si môžte prečítať v krátkych zaujímavostiach.

Komentáre