Al-Khwarizmi, Leonardo Pisano (Fibonacci)

Al-Khwarizmi
V tomto článku som sa rozhodol spomenúť jedného asi menej známeho matematika a druhého celkom známeho, najmä pod pojmom Fibonacciho postupnosť.


Al-Khwarizmi (Al-Chárizmí) (780 - 850)
Bol to arabský matematik ktorý žil v Bagdade. Je autorom dvoch kníh o matematike, ktoré pomohli rozšíriť indické číslice a nulu do ostatných krajín sveta. Pojmy ako aritmetika a algoritmus pochádzajú zo skomolenín jeho mena a slovo algebra je odvodené z názvu jeho prvej knihy Ilm al-jabr wa'l muquabalah. Bol tiež geografom a pomáhal pri vytváraní podrobnej mapy vtedy známych častí sveta.Leonardo Pisano
Leonardo Pisano (1170 - 1250)
Bol to syn talianskeho pocestného obchodníka Giulielma (Viliama), ktorého prezývali Bonacci (dobrák) a Leonardo po ňom dostal prezývku Fibonacci (lat. filius Bonacci - Bonacciho syn). Veľkú časť života strávil v Alžírsku, kde ho Arabi naučili používať indické číslice. Ohúrilo ho, ako jednoducho sa s nimi ráta, a tak o nich napísal knihu „Kniha výpočtov“ a zaslúžil sa o ich popularitu v Taliansku.

Známy je však najmä tým, že je po ňom pomenovaná tzv. Fibonacciho postupnosť čísel (aj keď ju pravdepodobne objavili už predtým indickí matematici), ktoré sa často vyskytujú v prírode, a tiež tzv. zlatý rez.


Fibonacciho postupnosť
Je to postupnosť čísiel, v ktorej každý ďalší člen F je súčtom dvoch predchádzajúcich. Postupnosť sa začína číslami 0 a 1 takže:
0. postupnosť je (0)
1. postupnosť je (0, 1)
2. postupnosť je (0, 1, 1)
3, postupnosť je (0, 1, 1, 2)
4. postupnosť je (0, 1, 1, 2, 3)
5. postupnosť je (0, 1, 1, 2, 3, 5)

Komentáre