Páka

Nedávno som spomínal výrok od Archimedesa „Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“. Tento výrok má súvislosť práve s pojmom páka. Jej princíp jednoducho znázorňuje tento podarený obrázok.


Páka je vlastne nejaká dostatočne pevná tyč, otočná okolo pevnej osi. Je to jednoduchý mechanizmus, ktorého tri najdôležitejšie časti sú os otáčania, rameno bremena a rameno sily. Páka sa otáča okolo osi otáčania, rameno bremena pôsobí na teleso, na rameno sily pôsobí človek alebo stroj.
Páka sa využíva najčastejšie na zmenšenie sily, pretože veľkosť sily závisí na dĺžke ramena. Čím dlhšie rameno, tým menšia je pôsobiaca sila.

Podľa umiestnenia ramien páky vzhľadom k osi otáčania možno páky rozdeliť na:
  • dvojzvratné - ramená sú na opačných stranách od osi otáčania
  • jednozvratné - obe ramená sú na rovnakej strane od osi otáčania

Podľa dĺžky ramien sa páky delia na:
  • rovnoramenné - rameno sily je rovnako dlhé ako rameno bremena
  • nerovnoramenné - dĺžka ramena sily je rôzna od ramena bremena

Páku využívame v každodennom živote celkom bežne - páčidlo, nožnice, kliešte, cvakadlo na nechty, kľučka dverí, volant, pedál, vodovodný kohútik alebo aj pri otváraní plechovky a veľa ďalšieho.

Komentáre