Perpetuum mobile

Perpetuum mobile poháňané vodou
prečerpávanú achimedovým šróbom
Perpetuum mobile (z latinčiny "navždy v pohybe") je hypotetický stroj, ktorý by vykonával prácu bez vonkajšieho zdroja energie. Jediná dodaná energie by bol počiatočný impulz, ktorý by stroj uviedol do činnosti. Takýto stroj však nemôže existovať, lebo by bol v rozpore s prvým alebo druhým termodynamickým zákonom. Podľa toho ktorý zákon by porušoval sa perpetuum mobile rozdeľuje na perpetuum mobile prvého druhu a perpetuum mobile druhého druhu.


Perpetuum mobile prvého druhu
Prvá termodynamická veta je zákon o zachovaní energie. Preto perpetuum mobile prvého druhu produkuje najmenej toľko energie, koľko sám spotrebuje. Ak je raz stroj spustený, môže pracovať neobmedzene dlho, čo však znamená porušenie zákona o zachovaní energie.

Perpetuum mobile Villarda de Honnecourta

Perpetuum mobile druhého druhu
Druhá termodynamická veta má niekoľko formulácií, napr. že teplo sa šíri v smere od teplejšej časti k chladnejšej časti, alebo ak je systém izolovaný, jeho entropia sa buď zväčšuje alebo zostáva rovnaká. Perpetuum mobile druhého druhu je potom taký stroj, ktorý premieňa teplo na iný typ energie a neporušil pri tom zákon zachovania energie. Taký stroj by musel porušovať druhú termodynamickú vetu, pretože nutne znižuje entropiu daného systému, bez toho aby ju inde zvyšoval.

Komentáre