Euklides

O Euklidovom živote vieme veľmi málo. Bol grécky matematik (325 - 256 pred n. l.), väčšinu života strávil v Alexandrii v Egypte. Napísal najúspešnejšiu učebnicu matematiky všetkých čias "Základy". Obsahuje všetko to, čo bolo v rámci 250 rokov matematiky v Grécku dôležité, vysvetlené jednoducho a logicky. Učebnicu viac ako dve tisícročia, až donedávna, používali pri výučbe geometrie na celom svete. Euklides tiež dokázal, že existuje nekonečný počet prvočísel a že odmocnina čísla 2 je iracionálne číslo.
Geometria a Euklides podľa rukopisu
z 15. storočia

Niektoré z postulátov z knihy

  • Každými dvoma bodmi možno viesť úsečku.
  • Túto úsečku možno ľubovoľne predĺžiť.
  • Každú úsečku možno opísať kružnici okolo jedného z jej koncov.
  • Všetky pravé uhly si sú rovnaké.
  • Priamku a bod. Týmto bodom možno viesť len jednu rovnobežku s danou priamkou.

V informatike sa využíva

 

Euklidov algoritmus - Je v teórii čísel algoritmus na určenie najväčšieho spoločného deliteľa dvoch prirodzených čísel.

 

 

Taktiež sa dnes využíva aj napr.


Euklidova veta o výške - Obsah štvorca zostrojeného nad výškou pravouhlého trojuholníka sa rovná obsahu obdĺžnika zostrojeného z oboch úsekov na prepone.

Euklidova veta o odvesne - Obsah štvorca zostrojeného nad odvesnou pravouhlého trojuholníka sa rovná obsahu obdĺžnika zostrojeného z prepony a úseku na prepone priľahlého k odvesne.

Komentáre

Zverejnenie komentára